Strona główna > Poziomy nauki > Poziomy nauki
     

Poziomy nauki

Angielski Red Point to cztery poziomy zaawansowania. Na każdym z poziomów do opanowania przezna- czonych jest około 1500 nowych słów oraz odpowiednio dobrany materiał gramatyczny. W zależności od tempa nauki opanowanie jednego poziomu zajmuje od 6 do 12 miesięcy.

Kurs został zaprojektowany w taki sposób, że poszczególne poziomy są  autonomiczne i można je przerabiać niezależnie od innych, ale jednocześnie wiążą się z pozostałymi, tworząc spójną całość. W zasadzie już po ukończeniu poziomu 1 uczący się nabywa pełną zdolność do komunikowania się w języku angielskim. Problemem na poziomie 1 będzie raczej niewystarczający zasób słów. Kolejne poziomy zwiększają zasób słownictwa oraz rozbudowują umiejętności komunikacyjne w kierunku bardziej precyzyjnych, rozbudowanych i zaawansowanych wypowiedzi. Naukę można przerwać lub zakończyć po każdym poziomie - w zależności od stawianych sobie celów i indywidualnych potrzeb.


Angielski Red Point - ze względu na ilość nowych słów
 

Angielski
Red Point

Liczba
słów

Council of
Europe Levels

Cambridge
Exams
Egzaminy
Poziom 1 ~ 1500 A2 Waystage KET exam 1 klasa liceum
Poziom 2 ~ 3000 B1 Threshold PET exam 2 klasa liceum
Poziom 3 ~ 4500 B2 Vantage FCE exam matura podstawowa

Poziom 4

~ 6000 > B2 Vantage > FCE exam matura rozszerzona
 

Zobacz w PDF: poziomy a czas gramatycznepoziomy a zdania złożone

   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.