Strona główna > Poziom 4 > Opis poziomu
      S

Poziom 4. Advanced

Powtórka, także pod egzaminy

Poziom 4 przeznaczony jest dla osób, które znają gramatykę angielską na poziomie porównywalnym z poziomem klasy maturalnej i oczekują semantycznej kategoryzacji oraz usystematyzowania i rozszerzenia materiału.


Poziom 4 to z jednej strony podsumowanie i rozszerzenie poziomów 1, 2 oraz 3, z drugiej zaś – prezentacja języka pod kątem jego użyteczności komunikacyjnej, co oznacza, że rozmaite mechanizmy gramatyczne zostały przyporządkowane poszczególnym polom semantycznym. Poziom 4 zawiera sześć wielkich, bardzo ogólnych pól semantycznych, z których każde podzielone zostało na kilka mniejszych. Poziom najwyższy jest najbardziej abstrakcyjny: poszczególne pola odnoszą się do osoby bądź przedmiotu (rzeczownika), czynności bądź stanu (czasownika), okoliczności, w których zachodzą czynności, modalności czynności, funkcji komunikatywnej języka oraz rejestru społecznego. Na poziomie mniej abstrakcyjnym ukazują się nam uogólnione rozmaite dziedziny życia i otaczającej nas rzeczywistości, opisaniu którym podporządkowano całą dotychczas poznaną gramatykę z wieloma jej rozszerzeniami.
 

 

   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.