Strona główna > Poziom 3 > Opis poziomu
      S

Poziom 3. Upper-intermediate

Słownictwo tematyczne

Poziom 3 przeznaczony jest dla osób, które znają angielskie czasy proste (simple) i ciągłe (continuous/progressive), cza teraźniejszy dokonany (Present Perfect), nie mają trudności z zastosowaniem określeń dla rzeczownika (some, any, his, these, a, the), potrafią budować proste zdania celowe, skutku, przyczyny i warunku, przydawkowe i dopełnieniowe, znają stronę bierną (passive voice) oraz wyrażenia zastępujące czasowniki modalne (have to, be able to, be suppposed to, be allowed to, be forbidden to), a także biegle posługują się czasownikami modalnymi (must, can, will, should, may), znają konstrukcje bezokolicznikowe i umieją stopniować przymiotnik.


Poziom 3 rozbudowuje wszystkie elementy poziomów 1 i 2. Poznajesz tu wszystkie pozostałe czasy dokonane (perfect), pozostałe czasy ciągłe (progressive) oraz poznajesz inne możliwości wyrażania skądinąd znanych Ci treści semantycznych, takich jak warunek, skutek, przyczyna i tym podobne. Nowym elementem poziomu 3 jest konfrontatywne przedstawienie konstrukcji czasownikowych z to-verb i verb-ing (czasownik z bezokolicznikiem bądź czasownik z formą gerundialną) oraz wprowadzenie tak zwanych czasowników frazowych, którym poświęcony jest cały blok lekcji.


Na poziomie 3 poznajesz kolejne 1500 słów, tym razem ułożonych tematycznie. Łącznie z poziomami 1 i 2 znasz już 4500 słów. Jeżeli dobrze opanowałeś ten poziom, możesz myśleć o zdawaniu egzaminu FCE.

 

 

 

   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.