Strona główna > Poziom 2 > Opis poziomu
      S

Poziom 2. Intermediate

Od czasów prostych do złożonych

Poziom 2 przeznaczony jest dla osób, które znają trzy proste angielskie czasy (simple tenses), nie mają trudności z zastosowaniem określeń (determiners) dla rzeczownika (some, any, this, these, a, the), potrafią budować proste zdania celowe, skutkowe, przyczyny i warunku, a także biegle posługują się czasownikami modalnymi (must, can, will, should, may), znają konstrukcje bezokolicznikowe i umieją stopniować przymiotnik.


Poziom 2 przysposabia Cię do oswojenia się i właściwego stosowania najczęściej używanych angielskich czasów prostych (simple) oraz ciągłych (continuous/progressive). Tutaj poznasz m.in.:

  • imiesłowy teraźniejsze i przeszłe czasowniów (present and past participles)
  • różnice między zastosowaniem dwóch różnych czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych: prostych i ciągłych (simple vs. continuous/progressive)
  • najważniejszy z czasów dokonanych (present perfect)
  • zdania budowane w stronie biernej (passive voice)

Lekcje tego poziomu uczą wyrażania w języku angielskim czynności dokonanych i niedokonanych, zakończonych i trwających, równoległych i następujących po sobie. Znaczna część zagadnień z poziomu 1 zostaje tu powtórzona i rozszerzona, co zapewnia łagodne przejście z niższego stopnia znajomości języka na stopień wyższy.


Na poziomie 2 nauczysz się kolejnych 1500 nowych słów (łącznie z poziome 1 będziesz znał ich już 3000).

 

 

   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.