Strona główna > Poziom 3 > Spis treści
      S

Spis treści

Zwiń / Rozwiń całość
Przycisk_plus
Lesson 01 I’m folding the map. This chair doesn’t fold
Składam tę mapę. To krzesło się nie składa
Przycisk_plus
Lesson 02 I’ve been writing emails for an hour. I’ve written ten
Od godziny piszę e-maile. Napisałem dziesięć
Przycisk_plus
Lesson 03 She was crossing the street when the car hit her
Przechodziła przez ulicę, kiedy uderzył ją samochód
Przycisk_plus
Lesson 04 I’d done my job; I’d been doing it for a long time
Wykonałem moje zadanie; wykonywałem je długo
Przycisk_plus
Lesson 05 Though we’ll be working, we’ll feel happy
Choć będziemy pracowali, będziemy czuli się szczęśliwi
Przycisk_plus
Lesson 06 I won’t leave till I’ve finished
Nie wyjdę, dopóki nie skończę
Lesson 07 Repetition
Powtórzenie
Przycisk_plus
Lesson 08 She sewed it quickly, with a sewing machine
Przyszyła to szybko maszyną do szycia
Przycisk_plus
Lesson 09 The ship sank off the coast
Statek zatonął z dala od brzegu
Przycisk_plus
Lesson 10 I’ve had my ups and downs ever since
Miałem swoje wzloty i upadki od zawsze
Przycisk_plus
Lesson 11 Piranhas hardly ever attack a large animal
Piranie rzadko atakują duże zwierzę
Przycisk_plus
Lesson 12 We did surprisingly well
Poszło nam zadziwiająco dobrze
Przycisk_plus
Lesson 13 Fortunately, they managed to do it
Szczęśliwe udało się im to zrobić
Przycisk_plus
Lesson 14 The movie was boring; yet, it was a success
Film był nudny; jednakże odniósł sukces
Lesson 15 Repetition
Powtórzenie
Przycisk_plus
Lesson 16 Lay the table now in case they come earlier
Nakryj stół teraz, na wypadek jeśli przyjdą wcześniej
Przycisk_plus
Lesson 17 He was so shy that he couldn’t say a word
Był tak nieśmiały, że nie mógł powiedzieć słowa
Przycisk_plus
Lesson 18 The invoice you sent me contains an error
Faktura, którą mi wysłałeś, zawiera błąd
Przycisk_plus
Lesson 19 They live in Prague, which is a nice city
Mieszkają w Pradze, która jest miłym miastem
Przycisk_plus
Lesson 20 I’m dating Gina, whose boss is a gambler
Chodzę z Giną, której szef jest hazardzistą
Lesson 21 Repetition
Powtórzenie
Przycisk_plus
Lesson 22 Did she show up at the party?
Czy pojawiła się na przyjęciu?
Przycisk_plus
Lesson 23 Logging on and logging off
Zalogowanie i wylogowanie
Przycisk_plus
Lesson 24 Who put this proposal forward?
Kto wyszedł z tą propozycją?
Przycisk_plus
Lesson 25 Did he back out of the deal?
Czy wycofał się z transakcji?
Przycisk_plus
Lesson 26 He broke in …/He broke into the office
Włamał się …/Włamał się do biura
Lesson 27 Repetition
Powtórzenie
Przycisk_plus
Lesson 28 I forgot to take it/I forgot taking it
Zapomniałem to wziąć/Nie pamiętam, czy to brałem
Przycisk_plus
Lesson 29 I saw them drown/drowning!
Widziałam, jak utonęli/tonęli!
Przycisk_plus
Lesson 30 The shirt needs ironing, I need to iron it
Koszula wymaga wyprasowania
Przycisk_plus
Lesson 31 You allow smoking? Then allow me to smoke
Pozwalasz palić? Więc pozwól mi zapalić
Przycisk_plus
Lesson 32 I keep working there
Nadal tam pracuję
Przycisk_plus
Lesson 33 He took my car without asking for permission
Zabrał mi samochód, nie pytając o pozwolenie
Lesson 34 Repetition
Powtórzenie
Przycisk_plus
Lesson 35 She suggests that he dismiss them now
Ona sugeruje, żeby on teraz ich zwolnił
Przycisk_plus
Lesson 36 It’s important that he be here on time
Ważne, żeby tu był na czas
Przycisk_plus
Lesson 37 Forgive me/my being late
Wybacz, że się spóźniłem
Przycisk_plus
Lesson 38 It’s you that I want to marry
To ciebie chcę poślubić
Przycisk_plus
Lesson 39 What Mark did was catch the hedgehog
Tym, co Marek zrobił, było schwytanie jeża
Przycisk_plus
Lesson 40 It is sad that he failed the exam
To smutne, że oblał egzamin
Lesson 41 Repetition
Powtórzenie
Przycisk_plus
Lesson 42 Put it in the bag, not outside it
Wsadź to do torby, nie poza nią
Przycisk_plus
Lesson 43 He threw the ball towards the wall
Rzucił piłkę w kierunku ściany
Przycisk_plus
Lesson 44 On Friday at two o’clock
W piątek o drugiej
Przycisk_plus
Lesson 45 We set the price at four pounds
Ustaliliśmy cenę na cztery funty
Przycisk_plus
Lesson 46 I opened it with a knife made of plastic
Otworzyłem to nożem zrobionym z plastiku
Przycisk_plus
Lesson 47 I’m asking out of interest
Pytam z ciekawości
Lesson 48 Repetition
Powtórzenie
Przycisk_plus
Lesson 49 I saw a dog. The dog was an Alsatian
Widziałem pewnego psa. Ten pies był wilczurem
Przycisk_plus
Lesson 50 We had an argument about you
Kłóciliśmy się o ciebie
Przycisk_plus
Lesson 51 I have difficulty breathing
Mam trudności z oddychaniem
Przycisk_plus
Lesson 52 It was his suggestion to attend the funeral
To była jego sugestia, by być na pogrzebie
Przycisk_plus
Lesson 53 What was the purpose in doing it?
Jaki był cel robienia tego?
Lesson 54 Repetition
Powtórzenie
   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.