Strona główna > Poziom 1 > Spis treści
      S

Spis treści

Zwiń / Rozwiń całość
Przycisk_plus
Lesson 01 Two coffees for us
Dwie kawy dla nas
Przycisk_plus
Lesson 02 My house and your friends
Mój dom i twoi przyjaciele
Przycisk_plus
Lesson 03 Many problems and not much money
Wiele problemów i niedużo pieniędzy
Przycisk_plus
Lesson 04 Only a few minutes, very little time
Tylko kilka minut, bardzo mało czasu
Przycisk_plus
Lesson 05 Have you got any money?
Czy masz jakieś pieniądze?
Lesson 06 Repetition
Powtórzenie
Przycisk_plus
Lesson 07 Are/were you tired?
Czy jesteś/byłeś zmęczony?
Przycisk_plus
Lesson 08 Why are/were you worried?
Dlaczego jesteś/byłeś zmartwiony?
Przycisk_plus
Lesson 09 What is/was he good at?
W czym on jest/był dobry?
Przycisk_plus
Lesson 10 There are people outside but it is cold
Są ludzie na zewnątrz, ale jest zimno
Przycisk_plus
Lesson 11 She is better at sports than us
Jest lepsza w sporcie niż my
Przycisk_plus
Lesson 12 They are the worst of all the students
Są najgorsi ze wszystkich studentów
Lesson 13 Repetition
Powtórzenie
Przycisk_plus
Lesson 14 I work/worked a lot
Pracuję/pracowałem dużo
Przycisk_plus
Lesson 15 She studies/studied at the university
Studiuje/studiowała na uniwersytecie
Przycisk_plus
Lesson 16 They speak/spoke English
Mówią/mówili po angielsku
Przycisk_plus
Lesson 17 He tells/told us jokes
Opowiada/opowiadała nam dowcipy
Przycisk_plus
Lesson 18 My girlfriend’s birthday
Urodziny mojej dziewczyny
Przycisk_plus
Lesson 19 The price of this product is ...
Cena tego produktu jest…
Lesson 20 Repetition
Przycisk_plus
Lesson 21 Hurry up! Let's not be late!
Pospiesz się! Nie spóźnijmy się!
Przycisk_plus
Lesson 22 They don’t / didn’t know that
Nie wiedzą/nie wiedzieli tego
Przycisk_plus
Lesson 23 He doesn’t/didn’t live there
On nie mieszka/mieszkał tam
Przycisk_plus
Lesson 24 Do/did you feel well?
Czy czujesz/czułeś się dobrze?
Przycisk_plus
Lesson 25 Does/did she work there?
Czy ona tam pracuje/pracowała?
Przycisk_plus
Lesson 26 What did he fall ill with?
Na co on zachorował?
Lesson 27 Repetition
Powtórzenie
Przycisk_plus
Lesson 28 I will/won’t come to the party
Przyjdę/nie przyjdę na przyjęcie
Przycisk_plus
Lesson 29 She can/could dance well
Ona potrafi/potrafiła dobrze tańczyć
Przycisk_plus
Lesson 30 They must/needn’t go to a doctor
Oni muszą/nie muszą iść do lekarza
Przycisk_plus
Lesson 31 You may/mustn’t smoke here
Wolno/nie wolno ci palić tutaj
Przycisk_plus
Lesson 32 Do you think it may rain?
Czy sądzisz, że może padać?
Przycisk_plus
Lesson 33 Will/could you show me the way?
Czy pokaże/mógłby wskazać mi pan drogę?
Lesson 34 Repetition
Powtórzenie
Przycisk_plus
Lesson 35 We have to finish it by Friday
Musimy to skończyć do piątku
Przycisk_plus
Lesson 36 Would you like to... ? I’m going to...
Czy chciałby pan… ? Zamierzam…
Przycisk_plus
Lesson 37 I must try to do it
Muszę spróbować to zrobić
Przycisk_plus
Lesson 38 I told him to help me
Powiedziałem mu, żeby mi pomógł
Przycisk_plus
Lesson 39 I told him not to smoke here
Powiedziałem mu, żeby tu nie palił
Przycisk_plus
Lesson 40 I showed him where to look for mushrooms
Pokazałem mu, gdzie szukać grzybów
Przycisk_plus
Lesson 41 I let him watch that film
Pozwoliłem mu obejrzeć ten film
Przycisk_plus
Lesson 42 It’s easy for you to say (so)
Łatwo ci to powiedzieć
Lesson 43 Repetition
Powtórzenie
Przycisk_plus
Lesson 44 He studied hard to pass his exams
Pilnie się uczył, by zdać egzaminy
Przycisk_plus
Lesson 45 I will tell you the news when you come to me
Powiem ci wieści, kiedy do mnie przyjdziesz
Przycisk_plus
Lesson 46 I was ill, so I didn’t work
Byłem chory, więc nie pracowałem
Przycisk_plus
Lesson 47 I worked while she had a rest
Pracowałem, zaś ona miała przerwę
Przycisk_plus
Lesson 48 The woman that I love is my wife
Kobieta, którą kocham, jest moja żoną
Przycisk_plus
Lesson 49 Paul, who is my/the boss, pays me well
Paweł, który jest szefem, dobrze mi płaci
Przycisk_plus
Lesson 50 If I had money, I didn’t work
Jeśli miałem pieniądze, nie pracowałem
Przycisk_plus
Lesson 51 If you help me, I will help you
Jeśli ty mi pomożesz, to ja pomogę tobie
Przycisk_plus
Lesson 52 If you helped me, I would help you
Gdybyś mi pomógł, (to) ja pomógłbym tobie
Lesson 53 Repetition
Powtórzenie
Przycisk_plus
Lesson 54 I enjoy dancing/Well done!
Uwielbiam tańczyć / Dobrze zrobione!
   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.