Strona główna > Poziom 4 > Lesson 49 Fax these documents to Mr Fowler, will you? > NEW WORDS
     
 373839404142434445464748495051525354

Lesson 49     Fax these documents to Mr Fowler, will you?

A NEW WORDS
1A Wstaw brakujące wyrazy.
If we spread it around newly planted vegetables, it will
act as a
against snails.
Jeśli posypiemy go wokół nowo posianych warzyw, będzie
stanowił zaporę przeciw ślimakom.
If we hurry, we will catch the
who’s at the reception
desk now.
Jeśli się pospieszymy, złapiemy kuriera, który
stoi teraz przy recepcji.
Polish this silver
, can’t you?
Wypoleruj te srebrne sztućce, dobrze?
If we don’t do it, the guests will see it’s a little
.
Jeśli tego nie zrobimy, goście zobaczą, że są nieco
zaśniedziałe.
He has two
which alert him to intruders.
Ma dwa psy obronne, które go ostrzegają przed
intruzami.
News of the
hasn’t been confirmed.
Wieści o zwycięstwie nie zostały potwierdzone.
Don’t let’s
this blissful quietness with the sound
of the engine.
Nie zakłócajmy tego błogiego spokoju hałasem
silnika.
You’re going to Mr Flynn now to apologise for catching
his
!
Pójdziesz teraz do pana Flynna i go przeprosisz za to,że
złapałeś jego gołębia pocztowego!
May I request that you take my
jacket to the dry
cleaner’s because I’m too busy to do that myself?
Czy mogę prosić, byś zabrał moją poliestrową
marynarkę do pralni chemicznej, bo jestem zbyt zajęty, by
samemu to zrobić?

 
Punkty:
0
/ 9
Poprawnych:
0
%
Cwiczenie_popraw
Cwiczenie_pokazodpowiedzi
Cwiczenie_popraw
Zglos_problem
Cwiczenie_nastepne
   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.