Strona główna > Poziom 1 > Lesson 08 Why are/were you worried? > Zwróć uwagę na wymowę następujących słów:
     
123456789101112131415161718 

Lesson 08     Why are/were you worried?

B

 WYMOWA

1

 Zwróć uwagę na wymowę następujących słów:
- au'tumn     jesień - jeśli wyraz kończą litery mn, wówczas n nie wymawia się. Takich wyrazów jest tylko kilka.
- al'ways     zawsze - litera a przed l plus spółgłoska jest wymawiana jak polskie o, np. all     wszyscy.
- cas'tle     zamek - z trzech następujących po sobie liter - stl - środkowego t nie wymawia się. Takich wyrazów jest tylko kilka.
- palm     dłoń - z ciągu liter alm nie wymawia się litery l. Takich wyrazów jest tylko kilka.
- Prague     Praga - wymawia się /prag/.
- u'sually     zwykle - litera s wymawiana jest jak polskie [ż], co w transliteracji angielskiej oznacza się przez zh (analogicznie do sh = sz, ch = cz); usually wymawia się /yoo'zhely/      bądź /yoo'zhwely/    .
- Wind'sor      - wymawia się /win'zor/.

2

 Wymowa liter ir, ire

Litery ir wymawiamy tak jak w wyrazie firm firma; litery ire wymawiamy tak jak w wyrazie fire ogień. Litera y podlega tym samym prawidłowościom w wymowie co litera i. Wysłuchaj, zwracając uwagę na rolę końcowego e w wymowie:

Głośnik Wysłuchaj wymowy poniższych wyrazów.

Instrukcja:
Play Play - symbol. rozpoczyna odtwarzanie.
Pauza Pauza - symbol. wstrzymuje ćwiczenie; po ponownym jej przyciśnięciu, odtwarzanie jest kontynuowane.
Przycisk Stop - symbol. kończy odtwarzanie.
Kolejność czytania (rzędami lub parami) oraz szybkość czytania (co 2s, 1s lub 0,5s) można ustawić zaznaczając odpowiednią opcję
.

3

 Ćwiczenie wymowy liter ir, ire

Strzałka - symbol. Wskaż czytane słowo w tabelce klikając na nie.


Instrukcja:
Wybrane losowo słowo jest czytane. Następnie jest 5 lub 10 sekund na jego wskazanie.
Prawidłowo wskazane słowo szarzeje i czytane jest następne.
Po upływie limitu czasu lub błędnym zaznaczeniu słowa, prawidłowa odpowiedź podświetla się.
Można regulować czas na odpowiedź zaznaczając opcję 5s lub 10s przed rozpoczęciem ćwiczenia.
Ćwiczenie trwa tak długo, aż wszystkie słowa zostaną prawidłowo zaznaczone.

   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.