Strona główna > Poziom 2 > Lesson 52 I wonder if they will have time > Pytania wymagajace odpowiedzi tak lub nie
     
 373839404142434445464748495051525354

Lesson 52     I wonder if they will have time

C

 GRAMATYKA

1

 Pytania wymagajace odpowiedzi tak lub nie

Pytania wymagające odpowiedzi tak lub nie można tłumaczyć na język polski, zaczynając od słowa czy, które nie ma dosłownego odpowiednika w zdaniu angielskim:

 

   Are   you   tired? 
 (Czy)   jesteś  (ty)  zmęczony?
   Must  you  go to work? 
 (Czy)  musisz  (ty)  chodzić do pracy?
 Do    you  like sports?
 (Czy)    (ty)  lubisz sport?

 

2

 Zdania wprowadzające

Jeśli pytanie wymagające odpowiedzi tak lub nie poprzedza zdanie wprowadzające, wówczas w zdaniu angielskim pojawiają się wyrazy odpowiadające dosłownie polskiemu słowu czy:

 

 I asked     Zapytałem,
 I don't know    Nie wiem,
 I can't remember     Nie mogę sobie przyppomnieć,
 I forgot    Zapomniałem,
 I want to know  if   Chcę wiedzieć,                            czy
 I'd like to know   whether  Chciałbym wiedzieć,
 Tell me    Powiedz mi,
 Do you recall     Czy przypominasz sobie,
 I wonder     Zastanawiam się/Ciekawe,
 I doubt    Wątpię,

3

 Pytania poprzedzone zdaniem wprowadzającym

Zarówno w polskim, jak i w angielskim pytania poprzedzone zdaniem wprowadzającym tracą charakter zdań pytających i nie kończą się pytajnikiem, o ile pytaniem nie jest samo zdanie wprowadzające:

 

   Did   they complete the task?
 I don't know  if  they completed the task. 
 Do you know  if  they completed the task?

4

 Przecinki

Inaczej niż w polskim, w języku angielskim zdania wprowadzające pytania nie są wydzielone przecinkami:

 

 I don't remember     where I put my things.
 Nie pamiętam  ,  gdzie położyłem swoje rzeczy.

5

 Wyrazy łączące

Obojętne jest, czy słowem łączącym zdanie wprowadzające ze zdaniem pytającym jest if, czy whether; jednak whether jest jedynym poprawnym wyrazem w zdaniach przedstawiających alternatywę czy ..., czy ...:

 

 I don't know   whether   they turned right   or   left. 
 Nie wiem,  czy  skręcili w prawo,  czy  w lewo.

6

 Charakter warunkowy i pytajny
Należy starannie rozróżniać zdania zaczynające się od if, z których jedne mają charakter warunkowy (if = jeśli, jeżeli, gdyby), a inne charakter pytajny (if = czy):

 

 I'll join you on your trip  if   I     have   time tomorrow. 
 I can't tell you now  if  will   have  time tomorrow.

 

   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.