Strona główna > Poziom 2 > Lesson 50 If you come to me, we will watch a film > Zwróć uwagę na wymowę następujących słów:
     
 373839404142434445464748495051525354

Lesson 50     If you come to me, we will watch a film

 B

 WYMOWA

1

 Zwróć uwagę na wymowę następujących słów:

- dissolve'    rozwiązać, rozpuszczać - podwójne s wymawia się jako /z/, podobnie środkowe podwójne s w possess'    posiadać.
- itch    swędzić różni się w wymowie od each    każdy.
- neck'lace    naszyjnik wymawia się zgodnie z regułami /NEKlis/.
Nieakcentowana samogłoska ma zredukowane, nikłe brzmienie:
man'ager    /MANijer/ kierownik, men'ace    /MENis/ groźba, min'ute    /MINit/ minuta, let'tuce    /LETis/ sałata, or'ange    /ORinj/ pomarańcza, pal'ace    /PALis/ pałac, pur'pose     /PURpis/ cel, terr'ace    /TERis/ taras, tor'toise    /TORtis/ żółw itp.
- rash    wysypka różni się w mowie i piśmie od rush    pędzić, gnać.
- skiing    /skee'ing/ jeżdżenie na nartach wymawiamy jako dwie sylaby, a nie jako jedną!
- vin'egar    ocet wymawia się /VINigar/.
- wine    wino brzmi inaczej niż vine    winorośl! Starannie rozróżniamy
wymowę litery w od wymowy litery v: (he) went 
{went} (on) poszedł
- a vent    jakiś wentyl, west    zachód - vest    kamizelka, wet   
mokry
- vet   weterynarz.

2

 Wymowa i pisownia - kontrasty


Wymowa i pisownia - kontrasty: oo (short) <=> oo (long):
Głośnik Wysłuchaj wymowy poniższych wyrazów.


Instrukcja:
Play Play - symbol. rozpoczyna odtwarzanie.
Pauza Pauza - symbol. wstrzymuje ćwiczenie; po ponownym jej przyciśnięciu, odtwarzanie jest kontynuowane.
Przycisk Stop - symbol. kończy odtwarzanie.
Kolejność czytania (rzędami lub parami) oraz szybkość czytania (co 2s, 1s lub 0,5s) można ustawić zaznaczając odpowiednią opcję.
 

3

 Ćwiczenie wymowy - kontrasty

Strzałka - symbol. Wskaż czytane słowo w tabelce klikając na nie.


Instrukcja:
Wybrane losowo słowo jest czytane. Następnie jest 5 lub 10 sekund na jego wskazanie.
Prawidłowo wskazane słowo szarzeje i czytane jest następne.
Po upływie limitu czasu lub błędnym zaznaczeniu słowa, prawidłowa odpowiedź podświetla się.
Można regulować czas na odpowiedź zaznaczając opcję 5s lub 10s przed rozpoczęciem ćwiczenia.
Ćwiczenie trwa tak długo, aż wszystkie słowa zostaną prawidłowo zaznaczone.

   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.