Strona główna > Poziom 2 > Lesson 46 He was tired, yet he came to work > Sekwencja wydarzeń
     
 373839404142434445464748495051525354

Lesson 46     He was tired, yet he came to work

C

GRAMATYKA

1

Sekwencja wydarzeń

Zastosowanie słowa and i wskazuje na sekwencję wydarzeń. Tę samą rolę w przypadku chronologizacji zdarzeń pełni wyraz then potem:

 

 Ursula did the shopping and made dinner. 
 = Ursula did the shopping, and then she made dinner.
 = Ursula did the shopping then made dinner.

W zdaniu przeczącym znaczenie to uzyskuje się przez zastosowanie słowa either także (nie), również (nie) bądź wyrażenia neither ... nor ... ani ..., ani ... :

 

 Ursula didn't do the shopping and she didn't make dinner. 
 Ursula didn't do the shopping; she didn't make dinner either.
 Ursula neither did the shopping nor made dinner.

2

 Wyliczenie zdarzeń

Wyraz and i może też wyrażać wyliczenie zdarzeń. Tę samą rolę pełnią wyrazy too, also oraz, as well też, także, również, not only ... but also ... nie tylko ..., ale także ...:

 

 Ursula did the shopping and made dinner. 
 = Ursula did the shopping; she made dinner as well.
 = Ursula did the shopping; she made dinner too.
 = Ursula did the shopping; she also made dinner.
 = Ursula not only did the shopping, but she also made dinner.

3

 Kontrast
Wyraz but ale wskazuje na przeciwstawienie, kontrast. To samo wyraża się przez zastosowanie wyrazu (al)though chociaż lub yet jednak:

 

 Martin was tired, but he came to us.
 = Martin was tired, yet he came to us.
 = Although Martin was tired, he came to us. 
 = Martin was tired; he came to us though.

4

 Alternatywa i warunek
Wyraz or lub, albo, a także wyrażenie either ... or ... albo ..., albo ... wyraża alternatywę, a pośrednio - warunek:

 

 He will do it, or she will. = If he won't do it, then she will. 
 They turned right or left. = If they didn't turn right, then they turned left.
 Either we'll hire a few workers or we will have to do it on our own.
 = We'll have to do it on our own if we don't hire any workers.

5

 Efekt działania
Na efekt działania wskazuje wyraz so więc; można go wyrazić również, posługując się wyrażeniami that's why oraz which is why (i to) dlatego:

 

 He studied hard, so he passed the exams.
 He studied hard, which is why he passed the exams
 He studied hard, and that's why he passed the exams.
 He studied hard; that's why he passed the exams.

   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.