Strona główna > Poziom 4 > Lesson 45 They employed artists alongside scientists > Dodawanie, wykluczenie.
     
 373839404142434445464748495051525354

Lesson 45     They employed artists alongside scientists

C

GRAMATYKA

1

Dodawanie, wykluczenie.

1. Dodawanie, łączenie lub wyliczanie odbywa się za pomocą spójnika and i,  a także:

 

a) spójników koordynujących:  

 

They observed not only eagles but also falcons.  

Obserwowali nie tylko orły, ale i sokoły.  

They observed both eagles and falcons. 

Obserwowali zarówno orły, jak i sokoły. 

They observed neither eagles nor falcons. 

Nie obserwowali ani orłów, ani sokołów. 

 

b) przyimków prostych i złożonych: 

 

Hugh runs a business with/together with/jointly with Mae.  

Hugh prowadzi interes z/razem z/wspólnie z Mae.

Hugh runs a business in cooperation/partnership with Mae. 

Hugh prowadzi interes do spółki/we współpracy z Mae.

 

c) przysłówków: 

 

Hugh runs a business. Mae also/too runs a business.

Hugh prowadzi interes. Mae także/również prowadzi interes.

Hugh doesn't run a business. Mae doesn't run a business either.

Hugh nie prowadzi interesu. Mae także/również nie prowadzi interesu.

 

Gdzie należy pamiętać, że dla zdań przeczących właściwym przysłówkiem jest either, a nie too czy also.

 

d) przysłówków spójnikowych: 

 

Ricky sold two cars.

Additionally/In addition/What's more/Furthermore he sold one truck.  

Ricky sprzedał dwa samochody.

Dodatkowo/W dodatku/Co więcej/Ponadto sprzedał ciężarówkę.

 

e) oraz konstrukcji zdaniowych rozpoczynanych od so lub neither/nor:

 

Ricky would lend me his bike. So would Fred.  

Ricky pożyczyłby mi rower. Fred też.  

Ricky wouldn't lend me his bike. Nor/Neither would Fred. 

Ricky nie pożyczyłby mi roweru. Fred też nie. 

 

gdzie należy pamiętać, że po wyrazach so, nor i neither a przed osobą lub rzeczą wystąpi taki czasownik posiłkowy , jakiego się używa przy tworzeniu pytań i przeczeń:

 

Ricky often rides a bike. So does Fred. 

Ricky często jeździ na rowerze. Fred też. 

Ricky never rode a bike. Nor/Neither did Fred. 

Ricky nigdy nie jeździł na rowerze. Fred też nie. 

 

2. Na alternatywę wskazuje spójnik or:

 

Ricky would have chosen red or orange.  

Ricky wybrałby czerwony lub pomarańczowy.

 

oraz spójniki koordynujące either... or... albo... albo...  i whether...  or... czy... czy... :

 

Ricky would lend me either his bike or his motorcycle.

Ricky pożyczyłby mi albo rower, albo motor.  

I don't know whether to turn right or left.

Nie wiem, czy skręcić w prawo, czy w lewo.

 

 3. Na wyłączenie lub wykluczenie wskazują przyimki proste i złożone:

 

We observed all birds of prey except/except for/save for hawks.  

Obserwowaliśmy wszystkie drapieżne ptaki z wyjątkiem sokołów.

We observed all birds of prey with the exception of hawks. 

Obserwowaliśmy wszystkie drapieżne ptaki z wyjątkiem sokołów.

   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.