Strona główna > Poziom 2 > Lesson 44 Help yourself > Zaimek zwrotny
     
 373839404142434445464748495051525354

Lesson 44     Help yourself

C

 GRAMATYKA

1

 Zaimek zwrotny

Odpowiednikiem polskiego się, sobie, sam (cieszę się, weź sobie, zrób to sam) są następujące angielskie słowa:

 

 Enjoy oneself.   Cieszyć się
 I enjoy myself.  Cieszę się
 You enjoy yourself  Cieszysz się
 He enjoys himself.  On się cieszy
 She enjoys herself.  Ona się cieszy
 It rebuilds itself.  To się odbudowuje
 We enjoy ourselves.  Cieszymy się
 You enjoy yourselves  Cieszycie się
 They enjoy themselves  Oni/One się cieszą
 Enjoy yourself!  Ciesz się!
 Enjoy yourselves!  Cieszcie się!

Liczbę pojedynczą charakteryzuje końcówka -self, a mnogą - końcówka -selves, co widać i słychać również w rozkazach.
Uwaga. W języku polskim czasowników z cząstką zwrotną się jest bardzo dużo, natomiast w języku angielskim jest ich bardzo nie wiele:

 

 Teach yourself to learn a foreign language.
 Enjoy yourself! Enjoy yourselves!
 Treat yourself to some cake.
 Make yourself at home.
 Do it yourself. I did it myself.

 

2

 Polskie czasowniki zwrotne

Zdecydowana większość czasowników, które mają cząstkę zwrotną się w języku polskim, doskonale obchodzi się bez niej w języku angielskim. Porównajmy:

 

 Uczę się   I learn 
 Zastanawiam się   I wonder 
 Przyglądam się  I watch
 Opieram się  I lean
 Uśmiecham się  I smile
 Śmieję się  I laugh
 Wywracam się  I fall
 Budzę się  I wake up 
 Rozglądam się  I look around 

3

 Przekształcenia

Przy przekształceniu zdania w języku angielskim w taki sposób, że dopełnienie czasownika staje się podmiotem zdania, w zdaniu przekształconym nie pojawia się zwrotna forma czasownika, inaczej niż w języku polskim, w którym takie przekształcenie wymaga użycia formy zwrotnej:

 

 I drive the car.   The car drives well. 
 I open the box.  The box opens easily. 
 I heal the wound.   The wound heals fast.
 I start the lesson.  The lesson starts soon.
 I increase the speed.   The speed increases.
 I read the book.  The book reads well.
 I close the door.  The door closes hard.
 I move the hand.  The hand moves fast.

4

 Zwroty each other/one another

Zaimki zwrotne zakończone na -self/-selves się, sobie, sam należy odróżniać w użyciu od zwrotów each other lub one another. Te pierwsze pokazują, że robimy coś sami sobie, te ostatnie, że robimy coś sobie nawzajem, przy czym zwrot each other odnosi się zwykle do dwóch osób, a one another - do grupy osób:

 

 Egoists love only themselves.
 John and Mary love each other.
 In our family we all love one another. 

Zaimki zakończone na -self/-selves się, sobie, sam można zastąpić wyrażeniem on one's own samemu, samodzielnie, sobie:

 

 I did it on my own.  She did it on her own
 You did it on your own  We did it on our own.
 He did it on his own.  They did it on their own.

 

   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.