Strona główna > Poziom 2 > Lesson 38 It’s unusual for him to say no > Przymiotnik w konstrukcji z it
     
 373839404142434445464748495051525354

Lesson 38     It’s unusual for him to say no

C

 GRAMATYKA

1

 Przymiotnik w konstrukcji z it

Przymiotniki easy łatwy, dangerous niebezpieczny, hard/ difficult/ tough trudny, un/important nie/ważny, im/possible nie/możliwy, necessary konieczny, pointless nieistotny, safe bezpieczny, un/usual nie/typowy, vital istotny tworzą następującą konstrukcję zaczynającą się od wyrazu it:
a) bezosobową:

 

 It   is   easy   to   answer the questions. 
 It  was   hard  to  repair things.
 It  must be   tough   to  memorise these numbers. 
 It  will be  vital  to  learn this language.

b) osobową: 

 

 It   is   easy    for   us   to   memorise these numbers. 
 It  was   hard   for   me   to  repair things.
 It  must be   tough    for   them   to  answer the questions. 
 It  will be  vital   for   you  to  learn this language.


Angielskie przymiotniki (słowa odpowiadające na pytanie jaki?) tłumaczy się na polskie przysłówki (słowa odpowiadające na pytanie jak?):

 

 It is   easy   for me to understand it. 
   Łatwo  mi to zrozumieć.

2

 Przymiotnik w konstrukcji for sb to do sth
Kilka innych przymiotników: eager/anxious chętny, ochoczy, zainteresowany, oraz czasowników: arrange załatwić, wait czekać, tworzy podobną konstrukcję, jednak podmiotem zdania jest w tym
przypadku osoba:

 

 I  am eager  for  him   to succeed. 
 She  is anxious  for  them  to win.
 We  are waiting   for   you  to come. 
 They  arranged  for  us  to arrive on time.

 

   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.