Strona główna > Poziom 2 > Lesson 38 It’s unusual for him to say no > Zwróć uwagę na wymowę następujących słów:
     
 373839404142434445464748495051525354

Lesson 38     It’s unusual for him to say no

B

WYMOWA

1

Zwróć uwagę na wymowę następujących słów:

- can'didate    kandydat wymawia się do rymu z ben'efit   korzyść, a nie do rymu z op'erate    operować. Wyrazy zakończone na -ate wymawia się do rymu z op'erate wtedy, gdy występują jako czasowniki, a do rymu z ben'efit wtedy, gdy występują jako inne części mowy: Wyraz sep'arate wymawiamy /SEParate/    w znaczeniu wyodrębniać, oddzielać, ale /SEParit/ w znaczeniu odrębny, oddzielny.

- chef    (naczelny) kucharz jest wyrazem pochodzenia francuskiego i wymawia się go /sheff/, a nie /CHeff/. Nie mylimy tego wyrazu z chief    szef.

- crite'ria    kryteria to nietypowa liczba mnoga od crite'rion    kryterium. Wyraz jest pochodzenia greckiego. Innym przykładem takiego wyrazu jest phenom'enon    zjawisko i phenom'ena    zjawiska.

- law    prawo nie brzmi tak samo jak low    niski, nisko!

- permit wymawia się /PERmit/    w znaczeniu pozwolenie, ale /perMIT/    w znaczeniu pozwalać. Angielski ma kilkadziesiąt wyrazów, które zmieniają akcent w zależności od tego, w jakiej gramatycznej funkcji występują. Prawidłowością  jest, że akcent pada na ostatnią sylabę, jeśli wyraz pełni rolę czasownika, np. record wymawiamy /reKORD/    jako nagrywać, zapisywać, ale /REKord/    jako nagranie, zapis; insult wymawiamy /inSULT/    jako obrażać, znieważać, ale /INsult/    jako obraza, zniewaga.

- piste    trasa narciarska, jako wyraz obcego pochodzenia wymawia się /peest/.

- recruit' /reKROOT/    rekrutować ma nieme i. Podobnie nieme i mają cruise /krooz/    krążyć, fruit /froot/    owoc, cir'cuit /surkit/    obwód elektryczny i bruise /brooz/    siniak, stłuczenie.

- routine'    rutyna, wyraz pochodzenia francuskiego, wymawia się /rooTEEN/. Podobnie z francuska wymawia się inne zapożyczone wyrazy jak unique' /yooNEEK/    unikatowy, picturesque' /pikcherESK/    malowniczy oraz machine' /maSHEEN/    maszyna.


 

2

Wymowa i pisownia - kontrasty

Wymowa i pisownia - kontrasty: u (but) <=> u (put):    

Głośnik Wysłuchaj wymowy poniższych wyrazów.

  
Instrukcja:
Play Play - symbol. rozpoczyna odtwarzanie.
Pauza Pauza - symbol. wstrzymuje ćwiczenie; po ponownym jej przyciśnięciu, odtwarzanie jest kontynuowane.
Przycisk Stop - symbol. kończy odtwarzanie.
Kolejność czytania (rzędami lub parami) oraz szybkość czytania (co 2s, 1s lub 0,5s) można ustawić zaznaczając odpowiednią opcję.

3

Ćwiczenie wymowy - kontrasty

Strzałka - symbol. Wskaż czytane słowo w tabelce klikając na nie.


Instrukcja:
Wybrane losowo słowo jest czytane. Następnie jest 5 lub 10 sekund na jego wskazanie.
Prawidłowo wskazane słowo szarzeje i czytane jest następne.
Po upływie limitu czasu lub błędnym zaznaczeniu słowa, prawidłowa odpowiedź podświetla się.
Można regulować czas na odpowiedź zaznaczając opcję 5s lub 10s przed rozpoczęciem ćwiczenia.
Ćwiczenie trwa tak długo, aż wszystkie słowa zostaną prawidłowo zaznaczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.