Strona główna > Poziom 2 > Lesson 16 The goods have been loaded. No, the goods are being loaded > Czynności dokonane i niedokonane w stronie biernej
     
123456789101112131415161718 

Lesson 16     The goods have been loaded. No, the goods are being loaded

C

 GRAMATYKA

1

 Czynności dokonane i niedokonane w stronie biernej

Zdania w stronie biernej mogą wskazywać na fakt, że czynność jest lub została wykonana, ale także na fakt, że czynność jest lub była wciąż wykonywana. Różnicę tę uzyskujemy w języku polskim poprzez zastosowanie albo wyrazu być, albo wyrazu zostać oraz poprzez zastosowanie albo dokonanej, albo niedokonanej formy czasownika. Te same odmienności w znaczeniu potrafi również rozróżniać język angielski. Porównajmy:

 

 My room is painted white. 
 Mój pokój jest pomalowany na biało.
 
 My room is being painted white.
 Mój pokój jest (teraz) malowany na biało. 
 
 My room was painted white.
 Mój pokój został pomalowany na biało.
 
 My room was being painted white.
 Mój pokój był (wtedy) malowany na biało.


Dla czasu przyszłego nie mamy takiej możliwości zróżnicowania wypowiedzi: My room will be being painted.

2

 Wyraz been
Strona bierna dla zdań w czasie present perfect (czyli struktur typu have-done/has-spoken) wymaga obecności wyrazu been.
Dla przykładowego zdania They have painted the room white Pomalowali pokój na biało stronę bierną przedstawia się następująco:

 

 The room   has been   painted   white. 
 Pokój  został  pomalowany  na biało. 

3

 Kombinacje z być lub zostać

Porównajmy, jakie angielskie struktury odpowiadają polskim kombinacjom czasowników dokonanych lub niedokonanych z czasownikiem być lub zostać:

 

 The room   is   painted.   Pokój   jest   pomalowany.
   is being         malowany.
   has been      został  pomalowany.
   was      był  pomalowany.
   was being      był  
   had been      został  pomalowany.


   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.