Strona główna > Poziom 2 > Lesson 16 The goods have been loaded. No, the goods are being loaded > Zwróć uwagę na wymowę następujących wyrazów:
     
123456789101112131415161718 

Lesson 16     The goods have been loaded. No, the goods are being loaded

B

 WYMOWA

1

 Zwróć uwagę na wymowę następujących słów:

- discov'ered      odkryty: dodanie końcówki ed nie zwiększa ilości sylab! Porównajmy: discov'er      odkryć - discov'ered     odkryty, recov'er      wyzdrowieć - recov'ered       wyzdrowiały, remem'ber      pamiętać - remem'bered      zapamiętany, en'ter      wprowadzać - en'tered      wprowadzony itp.
- appendici
'tis      zapalenie wyrostka robaczkowego. Końcówkę itis wymawia się zawsze w ten sam sposób, z akcentem na przedostatnią sylabę: meningi'tis      zapalenie opon mózgowych, laryngi'tis      zapalenie krtani, tonsilli'tis      zapalenie migdałków, bronchi'tis      zapalenie oskrzeli, conjunctivi'tis      zapalenie spojówek, hepati'tis

    zapalenie wątroby.
- Brit'ain      Brytania: jeśli sekwencja liter ain nie jest akcentowana,
brzmi ona wówczas jak in: cer'tain      pewny, moun'tain      góra, cap'tain      kapitan, cur'tain      zasłona; jeśli natomiast sekwencja liter ain jest akcentowana, brzmi ona wówczas jak ayn: obtain'     otrzymać, retain'      zachować, detain'     zatrzymać, pertain'      należeć, sustain'      podtrzymywać, maintain'      utrzymywać, twierdzić. Litery ain są akcentowane, jeśli wyraz jest czasownikiem.
- build'ing      budynek oraz build      budować - w obu przypadkach u jest nieme.
- wind 
     wiatr  to wyjątkowe słowo o sekwencji liter ind, gdzie i czyta

się jak i w sit      siedzieć. W pozostałych przypadkach i w sekwencji
ind czyta się jak i w ride      jeździć: mind      umysł, kind     uprzejmy, blind      niewidomy, find      znaleźć. Do tej grupy należy również inny wyraz wind 
     w znaczeniu kręcić (się), nakręcać, wić się.


2

 Wymowa i pisownia- kontrasty
Kontrasty: krótkie e oraz długie a, ai:

Głośnik Wysłuchaj wymowy poniższych wyrazów.
 

Instrukcja:
Play Play - symbol. rozpoczyna odtwarzanie.
Pauza Pauza - symbol. wstrzymuje ćwiczenie; po ponownym jej przyciśnięciu, odtwarzanie jest kontynuowane.
Przycisk Stop - symbol. kończy odtwarzanie.
Kolejność czytania (rzędami lub parami) oraz szybkość czytania (co 2s, 1s lub 0,5s) można ustawić zaznaczając odpowiednią opcję.
 

3

 Ćwiczenie wymowy- kontrasty
Strzałka - symbol. Wskaż czytane słowo w tabelce klikając na nie.

Instrukcja:
Wybrane losowo słowo jest czytane. Następnie jest 5 lub 10 sekund na jego wskazanie.
Prawidłowo wskazane słowo szarzeje i czytane jest następne.
Po upływie limitu czasu lub błędnym zaznaczeniu słowa, prawidłowa odpowiedź podświetla się.
Można regulować czas na odpowiedź zaznaczając opcję 5s lub 10s przed rozpoczęciem ćwiczenia.
Ćwiczenie trwa tak długo, aż wszystkie słowa zostaną prawidłowo zaznaczone.

   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.