Strona główna > Poziom 2 > Lesson 15 I’ve worked here since my studies > Wyrazy charakterystyczne dla czasu Present Perfect
     
123456789101112131415161718 

Lesson 15     I’ve worked here since my studies

C

 GRAMATYKA

1

 Wyrazy charakterystyczne dla czasu Present Perfect

Pewne wyrazy ze względu na swoje znaczenie chętnie towarzyszą czasowi Perfect. Należą do nich:
I) already już, yet jeszcze, just właśnie, dopiero co:

 

 I have already seen that film.
 She hasn't cooked dinner yet.
 Have they started their work yet? 

II) never nigdy, ever kiedykolwiek, nigdy:

 

 I have never talked to him.
 Have you ever asked her to marry you? 
 We haven't ever discussed it.

III) since od, for przez:

 

 We have met them twice since the summer holidays. 
 We haven't seen them for two months.

 

2

 Okoliczniki czasu

Okoliczniki czasu wraz z przyimkami tworzą odpowiedni kontekst
dla zastosowania odpowiedniego czasu. Porównajmy:

 

 I worked there last month. 
 Pracowałem tam w zeszłym miesiącu. 
 I have worked there since last month.
 Pracuję tam od zeszłego miesiąca.
 I have worked there for the last month.
 Pracowałem tam przez ostatni miesiąc.

3

 Wyraz since

Wyraz since od, odkąd, od tego czasu występuje w trzech funkcjach
gramatycznych, jako (I) spójnik, (II) przysłówek i (III) przyimek:
I)

 

 Max hasn't been home   since   he was a boy. 
 Maks nie był w domu,  od kiedy  był chłopcem.


II)

 

I saw him then and I haven't seen him   since. 
 Widziałam go wtedy i nie widziałam go  (nigdy) więcej.

III)

 

 I've lived here  since   1999. 
 Mieszkam tutaj  od  1999.

4

 Wyraz for

Wyraz for przez może wystąpić w dowolnym czasie gramatycznym:

 

 I've been here   for five weeks.
 Jestem tu  od pięciu tygodni.
 I was here  for five weeks.
 Byłem tu  przez pięć tygodni.
 I am here  for five weeks.
 Będę tu  pięć tygodni.


   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.