Strona główna > Poziom 2 > Lesson 15 I’ve worked here since my studies > Zwróć uwagę na wymowę następujących wyrazów:
     
123456789101112131415161718 

Lesson 15     I’ve worked here since my studies

B

 WYMOWA

1

 Zwróć uwagę na wymowę następujących słów:

- approve'      aprobować to jedno z nielicznych słów - obok prove      udowadniać i move      ruszać - zakończonych na ove, gdzie literę o wymawia się oo.
- exact'ly      dokładnie to wyraz, w którym literę x wymawia się gz.
W ten sposób wymawia się x, jeśli następująca samogłoska jest
akcentowana, jak w: exist'      istnieć, exam'ple      przykład, exam'      egzamin, Alexan'der      Aleksander.
- in'jure      zranić, kontuzjować: nieakcentowana litera u w tym słowie ma inne brzmienie niż akcentowana w ju'ry      sędziowie, skład
sędziowski
.
- insult  wymawia się /in·SULT/      obrazić, jeśli wyraz użyty jest jako
czasownik, ale /IN·sult/      obraza, jeśli wyraz użyty jest jako rzeczownik.
- jour'nal /jurnl/      czasopismo - litery our wymawia się tak samo jak w journ'ey /jurn'y/      podróż.
- man'ager      kierownik, dyrektor oraz słowa pokrewne - man'age      kierować czymś, podołać czemuś, man'agement     zarząd - wymawiane są z krótką samogłoską przed g. Stosowane przez uczących się wymowy w rodzaju /manay'jer, manayj'/ czy /manay'jment/ są błędne!
- receive'      otrzymać to jeden z nielicznych wyrazów zawierających sekwencję liter ei. Najczęściej tę sekwencję wymawia się jak w tymże wyrazie.

2

 Wymowa i pisownia- kontrasty
Kontrasty: ange, aste oraz ang, ast:
|
Głośnik Wysłuchaj wymowy poniższych wyrazów.
 

Instrukcja:
Play Play - symbol. rozpoczyna odtwarzanie.
Pauza Pauza - symbol. wstrzymuje ćwiczenie; po ponownym jej przyciśnięciu, odtwarzanie jest kontynuowane.
Przycisk Stop - symbol. kończy odtwarzanie.
Kolejność czytania (rzędami lub parami) oraz szybkość czytania (co 2s, 1s lub 0,5s) można ustawić zaznaczając odpowiednią opcję.
 

3

 Ćwiczenie wymowy- kontrasty

Strzałka - symbol. Wskaż czytane słowo w tabelce klikając na nie.


Instrukcja:
Wybrane losowo słowo jest czytane. Następnie jest 5 lub 10 sekund na jego wskazanie.
Prawidłowo wskazane słowo szarzeje i czytane jest następne.
Po upływie limitu czasu lub błędnym zaznaczeniu słowa, prawidłowa odpowiedź podświetla się.
Można regulować czas na odpowiedź zaznaczając opcję 5s lub 10s przed rozpoczęciem ćwiczenia.
Ćwiczenie trwa tak długo, aż wszystkie słowa zostaną prawidłowo zaznaczone.

 

   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.