Strona główna > Poziom 2 > Lesson 13 I’ll have him arrested and interrogate > Struktura have something done
     
123456789101112131415161718 

Lesson 13     I’ll have him arrested and interrogate

C

 GRAMATYKA

1

 Struktura have something done

Zdanie I had my car washed oznacza dosłownie miałem samochód umyty, co tłumaczy się na rozmaite sposoby, np. dałem samochód do umycia; kazałem (sobie) umyć samochód; udałem się z samochodem do myjni; zleciłem mycie samochodu itp. Zdania tak zbudowane - have something done - wskazują na czynność, która została, jest lub będzie dla nas wykonana, ponieważ zleciliśmy ją lub nakazaliśmy:

 

   will have     
   is having    
 She   must have  her room   painted white. 
   had    
   wants to have     

2

 Inne użycie struktury have something done

Czasami struktura have sth done oznacza, że wykonano czynność, której sobie nie życzyliśmy:

 

 Jim had his wallet stolen  Kubie skradziono portfel. 
 Anne had her leg broken.  Anna doznała złamania nogi.

3

 Inne czasowniki w strukturze have something done
Miejsce czasownika have w omawianej strukturze mogą zająć niektóre inne czasowniki, jak: want chcieć, like lubić, prefer woleć:

 

   wants     
 He usually   likes  his eggs   hard-boiled. 
   prefers     

Takie wyrażenia to skrót myślowy od konstrukcji:

 

   wants       
 He usually   likes  his eggs   to be   hard-boiled. 
   prefers       

   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.