Strona główna > Poziom 4 > Lesson 11 Repetition > Powtórzenie Repetition
     
123456789101112131415161718 

Lesson 11     Repetition

C

GRAMATYKA

1

Powtórzenie

1. Każda pełna wypowiedź zawiera dwa elementy: podmiot i orzeczenie. Podmiotem jest osoba, rzecz, zjawisko lub pojęcie, orzeczenie zaś opisuje, co podmiot robi, co się z podmiotem dzieje lub w jakim stanie podmiot się znajduje.

 

2. Podmiotem może być jeden wyraz, wyrażenie, równoważnik zdania lub całe zdanie.

 

Lancelot

Lancelot

that brave knight

ten dzielny rycerz

the knight riding on horseback

ten rycerz na koniu

the knight who has shining armour

ten rycerz, który ma lśniącą zbroję

 

Podmiot może być również wyrażony zaimkiem.

 

he

on

mine

mój

some

niektórzy

 

3. Tym samym może być dopełnienie czasownika.

 

I'm drawing...

Rysuję...

Lancelot

Lancelota

that brave knight

tego dzielnego rycerza

the knight riding on horseback

tego rycerza na koniu

the knight who has shining armour

tego rycerza, który ma lśniącą zbroję

 

4. Wprowadzając osobę lub rzecz, wyszczególniamy, o której z wielu mówimy, lub też uogólniamy, że mówimy o dowolnej osobie lub rzeczy. Czynimy to przy pomocy różnych językowych zabiegów.

 

this/a knight

ten/jakiś rycerz

the/any knight

in the Middle Ages

każdy/dowolny rycerz

w średniowieczu

 

5. Ponadto podmiot charakteryzujemy poprzez dokładniejszy jego opis: z czego się składa, czego jest częścią lub członkiem, co posiada lub czyją jest własnością, do jakiej kategorii, klasy, jakiego typu, rodzaju należy, do czego służy, jaką ma przypisaną funkcję, do jakiego celu jest powołany itp.

 

A typical castle has a tower and defensive walls.

Typowy zamek ma wieżę i mury obronne.

 

A shield is a kind of defensive weapon.

Tarcza to rodzaj broni obronnej.

 

A knight was a man skilled in warfare.

Rycerz to był człowiek zaprawiony w bojach.

 

6. Obok podawania charakterystyk stwierdzamy również samo istnienie podmiotu, a czynimy to na wiele sposobów, nie tylko przy użyciu czasownika be.

 

The manuscripts stored in this library...

Rękopisy przechowywane w tej bibliotece...

 

Remnants of the Aztec civilisation found in Mexico...

Pozostałości cywilizacji Azteków znalezione w Meksyku... .

 

7. Podmiot opisuje się często za pośrednictwem porównania. 

 

The conquistadors were more efficient than Aztec warriors.

Konkwistadorzy byli lepsi niż azteccy wojownicy.

 

The Aztec spear was no match for the Spanish musket.

Aztecka włócznia nie mogła się równać z hiszpańskim muszkietem.

 

8. Podmiot podlega ocenianiu. 

 

The warhorse was pleasant to look at.

Na konia bojowego można było z przyjemnością patrzeć.

 

The crossbow was easy to use.

Kuszą łatwo było się posługiwać.

 

9. Ważne też bywa podanie dokładnej lub przybliżonej ilości osób lub rzeczy oraz ich wymiarów i innych wartości liczbowych związanych z nimi. 

 

The majority of the population died of smallpox.

Większość ludności zmarła na ospę.

 

The conquest of Mexico took about three years.

Podbój Meksyku trwał około trzech lat.

 

   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.