Strona główna > Poziom 2 > Lesson 10 I’m smelling the perfume and it smells nice > Czasy proste/rozwijające się
     
123456789101112131415161718 

Lesson 10     I’m smelling the perfume and it smells nice

C

 GRAMATYKA

1

 Czasy proste/rozwijające się

Niektóre angielskie czasy gramatyczne (noszące miano czasów simple prostych) opisują czynności w sposób ogólny, inne (noszące miano czasów continuous/progressive ciągłych/rozwijających się) opisują czynności w trakcie ich (krótkiego, chwilowego) trwania.

2

 Wyjątki
Czasowniki opisują czynności lub stany i odczucia. Czynności - read czytać, write pisać, go iść, watch oglądać, eat jeść, work pracować, show pokazywać - jako podległe woli człowieka, można w dowolnej chwili rozpocząć, przerwać lub zakończyć; można je też dowolnie rozciągać lub skracać w czasie. Stany i odczucia - know wiedzieć, znać, like lubić, hate nienawidzić, live żyć, believe wierzyć, understand rozumieć - jako niepodlegające woli człowieka, nie dają się w dowolnej chwili rozpocząć, przerwać ani zakończyć; ich czas trwania z natury rzeczy jest zawsze względnie długi, co sprawia, że takich czasowników nie stosuje się w czasach continuous/progressive:

 

 I know the truth.   ale nie:   I am knowing... 
 Anne likes Paul.    Anne is liking...
 He hates school.    He is hating...
 He believes in UFOs.    He is believing...
 They understand us.     They are understanding...

3

 Różne znaczenia tego samego czasownika w różnych czasach

Bywa, że ten sam czasownik ma dwa znaczenia, z których jedno oznacza czynność, drugie - stan lub odczucie. W takim przypadku czasownik ten występuje w czasach continuous/progressive jedynie wtedy, gdy oznacza czynność, a nie stan czy odczucie:

 

 Paul has a house uptown.  
 Paweł ma dom na przedmieściach.
 Paul is having dinner now.  
 Paweł je (dosł. ma) teraz obiad.
 Ann looks stunning.
 Anna świetnie wygląda.
 Ann is looking out of the window.
 Anna wygląda przez okno.
 I think you are right.
 Sądzę, że masz rację.
 I'm thinking of tomorrow.
 Myślę, co będzie jutro.
 Your forehead feels hot.
 Twoje czoło jest gorące.
 I am feeling your forehead.
 Dotykam twego czoła.
 The cake tastes good.
 Ciastko jest pyszne.
 He's tasting the cake.
 On próbuje ciastko.
 These flowers smell great.
 Te kwiaty ładnie pachną.
 She is smelling these flowers.
 Ona wącha te kwiaty.

 

4

 Pary czasowników (odczucie i czynność)

Czasami mamy do czynienia z parą dopełniających się czasowników, z których jeden oznacza stan lub odczucie, a drugi czynność:

 

 We (can) hear some music.   We are listening to some music. 
 Słyszymy jakąś muzykę.  Słuchamy jakiejś muzyki.
 We (can) see the mountains.  We are looking at the mountains.
 Widzimy góry.  Patrzymy na góry.

 

5

 W jakich czasach stosujemy pary czasowników (odczucie i czynność)

Czasowniki oznaczające czynności (działania, które można w dowolnej chwili zacząć, przerwać lub zakończyć) mogą być użyte w czasach prostych (gdzie oznaczają trwanie lub powtarzanie się czynności) i w czasach ciągłych (gdzie oznaczają moment, chwilę trwania czynności); czasowniki oznaczające stany i odczucia (a więc zjawiska, na które nie mamy wpływu, zjawiska, których nie można dowolnie zapoczątkować, przerwać lub zakończyć) występują jedynie w czasach prostych:

 

 look   present/past/future     
     (often) looks  
   Anne  looked  out of the window.
 patrzeć (wyglądać przez)     will look  
  =>      
   is looking  
   Anne   was looking  out of the window.
     will be looking   
       
 wyglądać (=mieć wygląd)    looks  
 =>  Anne  looked  young. 
     will look  

   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.