Strona główna > Poziom 1 > Lesson 10 There are people outside but it is cold > Zwróć uwagę na wymowę następujących słów:
     
123456789101112131415161718 

Lesson 10     There are people outside but it is cold

B

 WYMOWA

1

 Zwróć uwagę na wymowę następujących słów:

- above'     powyżej wymawia się /abuv'/, front     przód wymawia się /frunt/. Literę o w sąsiedztwie liter v (above   , love     miłość), m (some     trochę) lub n (front     przód, none     żaden) często wymawia się jak literę u w sylabie zamkniętej, czyli jak polskie [a], np. w but     ale.
- build'ing     budynek wymawia się /bild'ing/.
- hour     godzina to jedno z nielicznych słów, obok honour     honor, w których początkowego h nie wymawia się.
- machine'     maszyna - litery ch w kilku innych wyrazach pochodzenia francuskiego, jak champagne'     szampan, Chicag'o   , wymawia się jak sh w she     ona.
- salt     sól - literę a przed l plus spółgłoska wymawia się jak polskie o: all     wszyscy, call     dzwonić, tall     wysoki.
- weath'er     pogoda - litery ea wymawia się czasem jak e w bed     łóżko.

2

 Wymowa liter or, ore

Litery or wymawiamy tak jak w wyrazie for dla; litery ore wymawiamy tak jak w wyrazie more więcej. Między ore a or nie ma żadnej różnicy w wymowie. 

Głośnik Wysłuchaj wymowy poniższych wyrazów.

 

Instrukcja:
Play Play - symbol. rozpoczyna odtwarzanie.
Pauza Pauza - symbol. wstrzymuje ćwiczenie; po ponownym jej przyciśnięciu, odtwarzanie jest kontynuowane.
Przycisk Stop - symbol. kończy odtwarzanie.
Kolejność czytania (rzędami lub parami) oraz szybkość czytania (co 2s, 1s lub 0,5s) można ustawić zaznaczając odpowiednią opcję.

3

 Ćwiczenie wymowy liter or, ore

Strzałka - symbol. Wskaż czytane słowo w tabelce klikając na nie.


Instrukcja:
Wybrane losowo słowo jest czytane. Następnie jest 5 lub 10 sekund na jego wskazanie.
Prawidłowo wskazane słowo szarzeje i czytane jest następne.
Po upływie limitu czasu lub błędnym zaznaczeniu słowa, prawidłowa odpowiedź podświetla się.
Można regulować czas na odpowiedź zaznaczając opcję 5s lub 10s przed rozpoczęciem ćwiczenia.
Ćwiczenie trwa tak długo, aż wszystkie słowa zostaną prawidłowo zaznaczone.


   
     
       
Copyright Red Point Publishing Sp. z o.o. 2006-2013.